Flytt av fordonUtbildningen vänder sig primärt till handläggare inom kommun och operativa trafikövervakare som är delaktiga i flytt av fordon.

Utbildningen navigerar smidigt genom författningarna och lagar som reglerar denna myndighetsutövning.

Ur innehållet:


·Beslutsvägar och rättsfall som belyser rollerna i verkliga ärenden.

·Praktiska exempel, uppslagsmaterial samt förslag till rutiner.

·Kunskaper som bidrar till att fatta beslut om flytt av fordon samt verkställighet på ett rättssäkert och professionellt vis.

·Erfarenheter från andra kommuners beslut diskuteras och hela flyttningsförfarandet gås igenom och övas.


Kursdatum: Kommer snart.


Välkommen med din anmälan!

Kursanmälan

 
 
 
 
 
Härmed bekräftar jag att jag läst och förstått regler och information om kurserna under fliken "Anmälningsregler & Information".