Fortbildning offentligrättsliga parkeringsvakterFortbildning offentligrättsliga parkeringsvakter enligt Polisens föreskrift för kommunal mark - 2 dagar.


Enligt Rikspolisstyrelsen föreskrifter om utbildning av offentligrättsliga parkeringsvakter så ska fortbildning genomföras fortlöpande.

Denna bör denna genomföras minst vart annat år.

Fortbildning gäller även en parkeringsvakt som tidigare genomgått grundutbildning men inte tjänstgjort inom 12 månader.


Ur innehållet:


Repetition av grundläggande moment som fördjupas utifrån lokala förutsättningar.

Konflikthantering och positiva lösningar från verkliga situationer.

Fallstudier besvaras med hjälp av aktuella domar och rättspraxis.

Kunskapsprov som visar var man ligger i nivå med övriga kommuner.


Kursdatum: 25/7


Välkommen att utvecklas!

Kursanmälan

 
 
 
 
 
Härmed bekräftar jag att jag läst och förstått regler och information om kurserna under fliken "Anmälningsregler & Information".